Obídek nově pomáhá v Chomutově a Liptani

Díky ohromné podpoře našich dárců se nám daří rozšiřovat naši pomoc napříč republikou. Proto jsme rádi, že jsme mohli pomoci v nově vzniklé MŠ v Liptani. Rovněž jsme překonali hranice Moravskoslezkého kraje, když se podařilo zafinancovat stravování dítěte v ZŠ speciální a MŠ Chomutov.

VÝJÍMEČNĚ JSME PODPOŘILI ŽÁKA ZŠ

Nový rok jsme zahájili tím, že jsme hledali pomoc pro jednoho ze žáků ZŠ Brantice. Obrátili jsme se i na jiný Nadační fond. Podali jsme žádost o podporu, avšak obratem nám bylo sděleno, že potřebné finance nedostaneme. Bylo to z důvodu, že daný Nadační fond neměl prostředky od MŠMT a byl tak nucen nepřijímat další děti. Situaci jsme potřebovali vyřešit a nakonec jsme se rozhodli pomoci MY. 

Oddlužení dětí z MŠ Brantice

Změna bydliště je pro všechny zvláštní událost. Ne vždy je příjemná. O to víc jsme rádi, že se nám podařilo uhradit dluh 3 dětí. Nejenže můžou s čistým štítem začít Nový rok, ale i působení v nové MŠ.

Děkujeme za pomoc. Jednalo se o úhradu 63 Obídků.

Startujeme nový školní rok

Výsledky výzvy "pozvi dítě na oběd"

Vážení podporovatelé Obídku,


na Den dětí jsme zopakovali úspěšnou kampaň z minulého roku, tedy "Pozvi dítě na oběd do školky". Zapojilo se do ní celkem 31 přispěvovatelů. Díky Vám jsme vybrali 11 554 Kč. Což nám umožní uhradit 214 stravovacích dnů. Z těchto financí jsme již uhradili  156 stravovacích dnů pro 5 potřebných dětí. Působíme v šesti mateřských školách na Krnovsku. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Velmi si toho vážíme a rádi bychom Vám vystavili dárcovský certifikát. Proto Vás žádáme, abyste se nám ozvali ihned po zaslání daru nebo až budete chystat své daně. 

Rekapitulace prvního roku fungování

Přesně před rokem jsme založili twitterový účet, který nám pomohl vyzdvihnout téma financování stravování v MŠ. Druhý den jsme vytvořili výzvu do, které se přihlásilo 72 přispěvovatelů. Někteří přispěli jednorázově. Jiní posílají stejnou částku každý měsíc. Pomalu se přidávali další dárci, což vedlo k tomu, že za jeden rok jsme takto vybrali 70 562 Kč. My si vážíme každé Vaší darované koruny. Tuto částku jsme přeměnili v 1 290 obídků dětem z pěti mateřských škol na Krnovsku (MŠ Brantice, MŠ Mikulášská, MŠ Slunečnice, MŠ Žižkova, MŠ Hlubčická).

Obrázky podpořených dětí z MŠ Brantice 

Poděkování za rok 2022

Vážení podporovatelé Obídku,

děkujeme Vám za Vaši podporu, která nám umožňuje financovat celodenní stravování potřebným dětem z MŠ na Krnovsku. Tento rok byl pro nás první. Stále se učíme. Na Obídku pracujeme v našem volném čase, proto náš rozvoj není, tak dynamický, jak bychom si přáli. O to víc si vážíme každého daru, který pomáhá konkrétnímu dítěti.

Děkujeme a těšíme se co nám přinese rok 2023

Výsledky výzvy "pozvi dítě na oběd"

Vážení podporovatelé Obídku,

na Den dětí jsme oficiálně spustili naše fungování v rámci kampaně "Pozvi dítě na oběd do školky". Zapojilo se do ní celkem 72 přispěvovatelů. Díky Vám jsme vybrali 32 512 Kč. Celkem jsme uhradili 447  stravovacích dnů pro pět potřebných dětí. Působíme ve čtyřech mateřských školách na Krnovsku. Nyní jednáme s pátou, kde naši pomoc potřebují další tři děti. 


Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Velmi si toho vážíme a rádi bychom Vám vystavili dárcovský certifikát. Proto Vás žádáme, abyste se nám ozvali ihned po zaslání daru nebo až budete chystat své daně. 

Obrázky od podpořených dětí:

Kdo jsme? Jaká je naše motivace?

Jsme Adam a Bára. Jeden pracuje jako ředitel základní a mateřské školy (MŠ), druhá léta pracuje jako vedoucí MŠ. S čím se v praxi setkáváme? Například s tímto: Do školy nastupují čtyři nové děti, máma samoživitelka, tři děti v základním a jedno v předškolním vzdělávání. Máma neplatí obědy ani školné. Jako ředitel potřebuji řešit dluh, zamezit nárůstu a zároveň cítím potřebu podpořit děti a jejich adaptaci do sociální skupiny. Jedním z nástrojů je vyloučit dítě z předškolního vzdělávání, neposkytnout oběd v základním vzdělávání a dát podnět na OSPOD. Vzhledem k tomu, že toto je v rozporu s mým vnitřním nastavením, hledám alternativní způsob řešení. Aktivně komunikuji s rodinou. Oslovuji sociální služby a sponzory. Vyhledávám nadační fond, který se specializuje na podporu teplého obědu pro děti v základním vzdělávání. Uplynou dva roky. Dluh uhradil sponzor, obědy pro dvě děti jsou hrazeny z nadačního fondu, máma dostala přidělenou sociální asistenci, a tak ostatní náklady tj. obědy pro zbývající dvě děti a školné do MŠ platí již dva roky v termínu. Výsledkem jsou najezené děti, které jsou součástí sociální skupiny.

Jiná situace: Rodina, dvě děti v mateřské škole, matka i otec pracovali ve firmě, která zkrachovala, oba přechodně bez práce s omezenými finančními prostředky. Nemají dostatek prostředků na uhrazení obědů a školného pro děti v mateřské škole, ve školce vzniká dluh. Pobyt v mateřské školce je podmíněn úhradou obědů. Jako ředitel opět stojím před otázkou, zda vyloučit děti ze školky, či existuje alternativní cesta. Nelze najít nadační fond, který by se zaměřoval na podporu dětem v předškolním vzdělávání. Řešení prostřednictvím krajského úřadu je administrativně náročné, zdlouhavé a finanční podpora není aktuální. Potřebuji řešení, které je pružné, odpovídá aktuální situaci a cílí na konkrétní případ. Dávám do svého statutu na Twitter otázku, zda někdo nemá zkušenost, jak řešit situaci. Překvapení. Očekávám nápady, návrhy, odkazy, místo toho přichází nabídky finančních darů. Osloví mě několik lidí, kteří chtějí poslat finanční částku na zaplacení obědů dětem. Jsem překvapen silou dobročinnosti, nesobeckosti a nezištnosti, která v nás stále žije. Hřeje mě na srdci vědomí, že je mezi námi spousta lidí, kteří chtějí a momentálně můžou pomoci druhému.

Otázkou zůstává, kolik rodin se nachází v situaci, kdy z důvodu nedostatečných finančních prostředků nenavštěvují jejich děti mateřskou školu. V kolika z těchto rodin není aktuálně dostatečně podnětné sociální prostředí. V kolika rodinách je napětí, rodiče nemají prostor na hledání práce a řeší se nevyhovující bydlení. V kolika rodinách jsou děti frustrovány z důvodu vyloučení ze sociální skupiny. Dle statistik Českého statistického úřadu ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo mateřskou školu 364 909 dětí, ve školním roce 2020/2021 je to 357 598 dětí, což je pokles o 7 311 dětí. Dle statistik aktuálního počtu obyvatel dané věkové skupiny by neměla být demografická křivka příčinou tohoto poklesu. Příčinou může být současná ekonomická situace země a ekonomická situace konkrétních rodin.

Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli propojit všechny tři články - ředitele mateřské školy, dítě předškolního věku v krizovém stavu rodiny a dobročinné lidské zdroje. Založili jsme nadační fond OBÍDEK. Náplní nadačního fondu je vytvořit most, kdy dobročinné finanční prostředky prostřednictvím ředitele konkrétní mateřské školy putují na účet školy na úhradu obědů pro konkrétní dítě. Naším cílem je vytvořit platformu, díky které děti zůstávají v sociální skupině i v době ekonomické krize rodiny. Klíčovým článkem jsou ředitelé mateřských školek, kteří zaštíťují vyhodnocování potřebnosti a poskytnutí daru ve formě úhrady nákladů na obědy tak, aby se jednalo o citlivý a taktní čin. Záměrem je mít zásobu finančních zdrojů, abychom mohli v době aktuální potřeby pružně a cíleně poskytnout finanční zdroje na zaplacení obědů pro konkrétní dítě do konkrétní mateřské školy. 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 123-5485430297/0100

© 2021 Nadační fond Obídek. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!