NÁŠ PŘÍBĚH

Jsme Adam a Bára. Jeden pracuje jako ředitel základní a mateřské školy, druhý tak léta pracoval. S čím se v praxi setkáváme? Například s tímto: Do školy nastupují čtyři nové děti, máma samoživitelka, tři děti v základním a jedno v předškolním vzdělávání. Máma neplatí obědy ani školné. Jako ředitel potřebuji řešit dluh, zamezit nárůstu a zároveň cítím potřebu podpořit děti a jejich adaptaci do sociální skupiny. Jedním z nástrojů je vyloučit dítě z předškolního vzdělávání, neposkytnout oběd v základním vzdělávání a dát podnět na OSPOD. Vzhledem k tomu, že toto je v rozporu s mým vnitřním nastavením, hledám alternativní způsob řešení. Aktivně komunikuji s rodinou. Oslovuji sociální služby a sponzory. Vyhledávám nadační fond, který se specializuje na podporu teplého obědu pro děti v základním vzdělávání. Uplynou dva roky. Dluh uhradil sponzor, obědy pro dvě děti jsou hrazeny z nadačního fondu, máma dostala přidělenou sociální asistenci, a tak ostatní náklady tj. obědy pro zbývající dvě děti a školné do MŠ platí již dva roky v termínu. Výsledkem jsou najezené děti, které jsou součástí sociální skupiny.

Jiná situace: Rodina, dvě děti v mateřské škole, matka i otec pracovali ve firmě, která zkrachovala, oba přechodně bez práce s omezenými finančními prostředky. Nemají dostatek prostředků na uhrazení obědů a školného pro děti v mateřské škole, ve školce vzniká dluh. Pobyt v mateřské školce je podmíněn úhradou obědů. Jako ředitel opět stojím před otázkou, zda vyloučit děti ze školky, či existuje alternativní cesta. Nelze najít nadační fond, který by se zaměřoval na podporu dětem v předškolním vzdělávání. Řešení prostřednictvím krajského úřadu je administrativně náročné, zdlouhavé a finanční podpora není aktuální. Potřebuji řešení, které je pružné, odpovídá aktuální situaci a cílí na konkrétní případ. Dávám do svého statutu na Twitter otázku, zda někdo nemá zkušenost, jak řešit situaci. Překvapení. Očekávám nápady, návrhy, odkazy, místo toho přichází nabídky finančních darů. Osloví mě několik lidí, kteří chtějí poslat finanční částku na zaplacení obědů dětem. Jsem překvapen silou dobročinnosti, nesobeckosti a nezištnosti, která v nás stále žije. Hřeje mě na srdci vědomí, že je mezi námi spousta lidí, kteří chtějí a momentálně můžou pomoci druhému.

Otázkou zůstává, kolik rodin se nachází v situaci, kdy z důvodu nedostatečných finančních prostředků nenavštěvují jejich děti mateřskou školu. V kolika z těchto rodin není aktuálně dostatečně podnětné sociální prostředí. V kolika rodinách je napětí, rodiče nemají prostor na hledání práce a řeší se nevyhovující bydlení. V kolika rodinách jsou děti frustrovány z důvodu vyloučení ze sociální skupiny. Dle statistik Českého statistického úřadu ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo mateřskou školu 364 909 dětí, ve školním roce 2020/2021 je to 357 598 dětí, což je pokles o 7 311 dětí. Dle statistik aktuálního počtu obyvatel dané věkové skupiny by neměla být demografická křivka příčinou tohoto poklesu. Příčinou může být současná ekonomická situace země a ekonomická situace konkrétních rodin.

Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli propojit všechny tři články - ředitele mateřské školy, dítě předškolního věku v krizovém stavu rodiny a dobročinné lidské zdroje. Založili jsme nadační fond OBÍDEK. Náplní nadačního fondu je vytvořit most, kdy dobročinné finanční prostředky prostřednictvím ředitele konkrétní mateřské školy putují na účet školy na úhradu obědů pro konkrétní dítě. Naším cílem je vytvořit platformu, díky které děti zůstávají v sociální skupině i v době ekonomické krize rodiny. Klíčovým článkem jsou ředitelé mateřských školek, kteří zaštíťují vyhodnocování potřebnosti a poskytnutí daru ve formě úhrady nákladů na obědy tak, aby se jednalo o citlivý a taktní čin. Záměrem je mít zásobu finančních zdrojů, abychom mohli v době aktuální potřeby pružně a cíleně poskytnout finanční zdroje na zaplacení obědů pro konkrétní dítě do konkrétní mateřské školy. 

© 2021 Nadační fond Obídek. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!